Resultados

Calidade-Resultados

Rexistros, documentos e evidencias:

 

CÓDIGO

INFORME

R1 DE-03 P1

 

Informe de revisión do sistema pola Dirección

 

2021-2022
2020-2021
2018-2019 e 2019-2020
2017-2018
2016-2017 
2015-2016
2014-2015

R3 DO-0201 P1

 

Informe de coordinación académica

2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

R2 DO-0203 P1

Informe de avaliación do PAT

 

 

CÓDIGO

DOCUMENTO

R2 DO-0201 P1

Seguimento e control da docencia

2021-2012
2020-2021
2019-2020
2018-2019

R1 DO-0202 P1

Plan de promoción e captación do centro

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

R1 DO-0203 P1

Plan de acción titorial

R1 DO-0301 P1

Plan operativo de información pública

2019-2020  
2018-2019