Mobilidade educativa

A mobilidade educativa é a posibilidade de cursar un período de estudos nunha institución nacional ou estranxeira coa cal exista un convenio establecido. Participar en programas de mobilidade internacional ofréceche a oportunidade de ampliar a túa formación, de desenvolverte noutro idioma, de aprender a relacionarte con persoas de culturas diferentes, en definitiva, novas oportunidades de desenvolvemento persoal e académico. Atopa toda a información a continuación:

  • Coordinadora de mobilidade no centro: María González García