Descrición do título: Grao en Enfermería

COMPETENCIAS DEL GRADO EN ENFERMERÍA

Denominación: graduada ou graduado en Enfermería pola Universidade de Vigo (UVigo)

Rama de coñecemento: Ciencias da Saúde

Habilita para profesión regulada:

Universidade solicitante: Universidade de Vigo (pública)

Núm. de créditos ECTS. Distribución de créditos no título:

 • Créditos totais: 240 ECTS
 • Créditos de formación básica: 60
 • Créditos obrigatorios: 78
 • Créditos optativos: 12
 • Créditos en prácticas externas: 78
 • Créditos do traballo fin de grao: 12

Centros nos que se imparte:

 • Código 36013813, Escola Universitaria de Enfermería do Meixoeiro. Centro adscrito. Campus de Vigo
 • Código 32016492, Escola Universitaria de Enfermería de Ourense. Centro adscrito. Campus de Ourense
 • Código 36013874, Escola Universitaria de Enfermería de Pontevedra. Centro adscrito. Campus de Pontevedra
 • Código 36019591, Escola Universitaria de Enfermería de POVISA. Centro adscrito. Campus de Vigo

Tipo de ensinanza: presencial

Núm. de prazas de novo ingreso ofertadas: 55

Réxime de estudo:

 • Tempo completo: 
 • ECTS matrícula mínima: 48
 • ECTS matrícula máxima: 60
 • Tempo parcial:
 • ECTS matrícula mínima: 24
 • ECTS matrícula máxima: 47

NORMAS DE PERMANENCIA

Linguas empregadas ao longo do proceso formativo: galego e castelán

Periodicidade da oferta: anual

 

Curso de implantación:

 • Curso 2009-2010: centros adscritos da Escola Universitaria de Enfermería do Meixoeiro e de POVISA
 • Curso 2010-2011: centros adscritos da Escola Universitaria Enfermería de Ourense e de Pontevedra

Memoria modificada: curso 2014-2015 (implantación parcial para o curso de adaptación)

Data de verificación

 • Verificación: 25/6/2009
 • Modificación: 29/7/2014

Responsable do título: Miguel Ángel Piñón Cimadevila, director

Coordinadora do título: M.ª Paz Diéguez Montes, subdirectora