BENVIDA AO CURSO 2024-2025

1.  ACTO DE BENVIDA NA ESCOLA DE ENFERMARÍA PARA  ALUMNADO DE NOVO INGRESO NO CURSO 2024-2025

DATA

LUGAR

HORARIO

5 de setembro

Salón de actos.

Escola de Enfermería

10.00h.

 

O 5 de setembro terá lugar o acto de benvida da escola as 10:00 horas.

  • Presentación do equipo directivo
  • Presentación da Escola
  • Presentación do título e o curso
  • Información xeral sobre sistemas de apoio e orientación do estudantado
  • Presentación do Plan de acción titorial.
  • Visita as instalacións do centro.

2. ACTO DE BENVIDA PARA TODO O ALUMNADO

Invitación a todo o alumnado á presentación do plan de acción titorial_PAT-AENAE ás 10.45 h

Información xeral sobre os seguintes sistemas de apoio e orientación do estudantado unha vez matriculado:

 

¡IMPORTANTE!

Na data 5 de setembro celebrarase no campus de Pontevedra na Escola de Enxeñería

 

Forestal, entre as 10 e as 13h, a xornada de Benvida para ALUMNADO DE NOVO INGRESO

 NO CURSO 2024-2025.

Podedes acceder á información sobre estas Xornadas na web:

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/xornadas-benvida-20232024

Guía de benvida