COMISIÓN PERMANENTE

Director: Miguel Ángel Piñón Cimadevila

Subdirectora: María Paz Diéguez Montes

Secretaria académica do centro: María González García

Delegado da Universidade de Vigo: Rafael Durán Barbosa

Xefa de administración: Clara I. Ponte Hernando

Representante do profesorado:

 • Rosa Fernández Soengas
 • María José Fernandez Méndez

Representante do alumnado: delegada de 4 .º curso, Sofía Abreu Amor

COMISIÓN DE CALIDADE

Presidente da Comisión: Miguel Ángel Piñón Cimadevila

Coordinadora de calidade e responsable do título de grao:  María Paz Diéguez Montes

Secretaria académica do centro: María González García

Ligazón de igualdade: Irene Garay Martínez

Xefa de administración: Clara I. Ponte Hernando

Representantes do profesorado:

 • Rosa Fernández Soengas
 • Martín Otero Agra

Representante do alumnado: delegada de 3.er curso, Macarena Omil Mora

Egresado: Manuel Abreu Amor

Representante da sociedade: Patricia Sánchez Lloria

COMISIÓN DE TRANSFERENCIA, RECOÑECEMENTOS E VALIDACIÓNS:

 • Correo-e: secenfpo@uvigo.es

Director: Miguel Ángel Piñón Cimadevila

Subdirectora: María Paz Diéguez Montes

Secretaria académica do centro: María González García

Xefa de administración: Clara I. Ponte Hernando

Representantes do profesorado:

 • Felipe Fernández Méndez
 • Rosa Fernández Soengas 

Representante do alumnado: delegada de 2.º curso, Lucía Márquez Coejo

COMISIÓN DE AVALIACIÓN POR COMPENSACIÓN

Director: Miguel Ángel Piñón Cimadevila

Subdirectora: María Paz Diéguez Montes

Secretaria académica do centro: María González García

Profesorado (deberán estar representadas as diferentes áreas de coñecemento que teñan asignada docencia na titulación):

 • Felipe Fernández Méndez
 • Rosa Fernández Soengas
 • Juan Carro Cons

Suplentes:

 • María Paz Diéguez Montes
 • María José Fernández Méndez
 • María Dolores Rodríguez García

Representante do alumnado: delegada de 1.º curso, Aldara Prieto Giraldo

A elección ou designación das persoas que formen a Comisión realizarase ao comezo do ano académico e renovarase anualmente.

Non poderá formar parte da Comisión o profesorado que interveña na corrección ou avaliación que se solicita compensar. De ser o caso, a ou o docente deberá substituírse por outra persoa designada polo centro.

COMISIÓNS E CONTIDOS PRINCIPAIS

Comisións e contidos principais