COMPETENCIAS DEL GRADO EN ENFERMERÍA

Matrícula: uvigo.gal

Oferta/demanda

ADMISIÓN DE ALUMNADO. CURSO ACTUAL

Lista de persoas admitidas e lista de agarda por admisión por recoñecemento de créditos (21(07/2022)

Lista de persoas admitidas ao curso de adaptación ao grao (21(07/2022)

Resolución da comisión convocando a primeira persoa da listaxe de agarda (26/07/2022)

Resolución da comisión convocando a segunda persoa da listaxe de agarda (26/07/2022)

 

Información previa á matriculación sobre acceso e admisión

Perfil de ingreso recomendado

Prazas ofertadas: 55

Vías de acceso

Vías_opcións de acceso e nota media do alumnado que accede por primeira vez

Nota mínima de acceso

Admisión de estudantes con estudos universitarios iniciados na Universidade de Vigo ou noutra universidade española

Límite de prazas

Criterios específicos de admisión por recoñecemento de créditos Grado Enfermaría Pontevedra

Táboa de recoñecemento de créditos Grao en Enfermería pola Universidade de Vigo_Sistema Universitario de Galicia

 

Información sobre procedementos de acceso y admisión: CIUG

Baremo empregado en el proceso de admisión

Calendario PAU

Calendario de preinscrición

Información sobre preinscrición

 

Información sobre Transferencia e recoñecemento de créditos

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao EEES

Instruccións para unificar o procedemento de recoñecemento de créditos

Regulamento de recoñecemento de créditos por a realización de actividades Universitarias

Catálogo de recoñecementos de créditos e materias de FP de grao superior

Expedición do Suplemento Europeo ao Título (BOE 07/02/2015)

 

Información sobre o Curso ponte ou de adaptación ao grao

 

Información sobre o apoio e orientación ao alumnado:

 

Apoio ao alumnado


Mostrando o intervalo 1 - 1 de 1.020 resultados.
Resultados por páxina 1
de 1.020