Equipo de dirección

Director

Miguel Ángel Piñón Cimadevila

Subdirectora

María Paz Diéguez Montes

Secretaria académica

María Teresa Hermo Gonzalo

Delegado da Universidade

José María Gil Villanueva

Xunta de Escuela

Director

D. Miguel Ángel Piñón Cimadevila

Subdirectora

Dña. María Paz Diéguez Montes

Secretaria

Dña. María Teresa Hermo Gonzalo

Delegado da Universidade

D. José María Gil Villanueva

Profesorado

Dña. Margarita Alvariño  Veiga
Dña. Mª Inés Blanco Nieves
D. José Luis Buceta Hazas
D. Juan Carro Cons
Dña. Mª Ángeles Cons Estévez
Dña. Mª Paz Diéguez Montes
D. Julio Díz Arén
D. Sergio Martínez Fernández
D. Felipe Fernández Méndez
Dña. Rosa Fernández Soengas
Dña. Mª Teresa Fontúrbel Lliteras
Dña. María González García
Dña. Mª Teresa Hermo Gonzalo
D. Antonio Pascual Hermida
D. Víctor Pedreira Crespo
Dña. Pilar Piñón Esteban
D. Miguel Ángel Piñón Cimadevila
Dña. Mª Dolores Rodríguez García
Dña. María Dora Romero Insua
D. José Rosales Carballa  
Dña. Silvia Esther Sánchez Radío
Dña. Raquel Sánchez Santos
D. Manuel Silva Martínez
Dña. Nuria Tarrío Yañez
D. José Luis Vázquez Castelo

P.A.S

D. Eduardo Covelo Cartelle
Dña. Clara Ponte Hernando 
D. Carlos Ares Vázquez
Dña. María del Carmen Galbán Torres

Estudiantes

D. Manuel Abreu Amor
Dña. Sara Pérez Carrera
Dña. Olga Pintos Justo
D. Borja Fernández Novegil
Dña. Alba Guerrero Jordán
Dña. María Fernanda González Marques
D. Nicolás Moreira Lorenzo