COMISIÓN PERMANENTE

 • Director: Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Subdirectora: María Paz Diéguez Montes
 • Secretaria académica do centro: María Teresa Hermo Gonzalo
 • Delegado da Universidade de Vigo: Rafael Durán Barbosa
 • Xefe de administración: Eduardo Covelo Cartelle
 • Representantes do profesorado:  Rosa Fernández Soengas e María José Fernández Méndez
 • Representante do alumnado: Helena Balboa Rea

COMISIÓN DE CALIDADE

 • Presidente da Comisión: Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Coordinadora de calidade e responsable do título de grado:  María Paz Diéguez Montes
 • Secretaria académica do centro: María Teresa Hermo Gonzalo
 • Enlace de igualdade: Irene Garay Martínez
 • Xefe de administración: Eduardo Covelo Cartelle
 • Representantes do profesorado: Rosa Fernández Soengas e Felipe Fernández Méndez
 • Representante do alumnado: Paula González Esteban
 • Egresado: Manuel Abreu Amor
 • Representante da sociedade: Patricia Sánchez Lloria
 • PAS: Clara Isabel Ponte Hernando

COMISIÓN DE TRANSFERENCIA, RECOÑECEMENTOS E VALIDACIÓNS:

 

 • Director: Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Subdirectora:  María Paz Diéguez Montes
 • Secretaria académica do centro: María Teresa Hermo Gonzalo
 • Xefe de administración: Eduardo Covelo Cartelle
 • Profesorado:
  • Felipe Fernández Méndez
  • Rosa Fernández Soengas
 • Representante do alumnado: Ángela Pazos Núñez

COMISIÓN DE COMPENSACIÓN

 

 • Director: Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Subdirectora:  María Paz Diéguez Montes
 • Profesorado (deberán estar representadas as diferentes áreas de coñecemento que teñan asignada docencia na titulación):
  • Felipe Fernández Méndez
  • Rosa Fernández Soengas 
  • María Teresa Hermo Gonzalo
 • Suplentes:
  • María Paz Diéguez Montes
  • María José Fernández Méndez
  • María Dolores Rodríguez García
 • Representante do alumnado: Iago Arca Sánchez

A elección ou designación das persoas que formen a comisión realizásese ao comezo do ano académico e renovarase anualmente.

Non poderá formar parte da comisión o profesorado que interveña na corrección ou avaliación da materia que se solicita compensar. De ser o caso, este deberá ser substituído por outro /a docente designado polo centro.

COMISIÓNS e contidos principais

Comisións e contidos principais