COMISIÓN PERMANENTE

 • Delegado da Universidade de Vigo:
  • José María Gil Villanueva
 • Director:
  • Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Subdirectora:
  • M.ª Paz Diéguez Montes
 • Secretaria académica do centro:
  • María Teresa Hermo Gonzalo
 • Xefa de administración:
  • Rosa Fernández Soengas
 • Representante do profesorado:
  • Mª Dora Romero Insua
 • Representante do alumnado:
  • Adrián Pazos Rodríguez

COMISIÓN DE CALIDADE

 • Presidente da Comisión: Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Coordinadora de calidade e responsable do título de grado:   M.ª Paz Diéguez Montes
 • Secretaria académica do centro: María Teresa Hermo Gonzalo
 • Enlace de igualdade: Dora Romero Insua
 • Xefa de administración: Rosa Fernández Soengas
 • Representante do profesorado: Felipe Fernández Méndez
 • Representante do alumnado: Roc Pereira Abonjo
 • Egresada: Mª José Conde Lamela
 • Representante da sociedade: Francisco José Rey Fraile
 • PAS: Clara Isabel Ponte Hernando

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA, RECOÑECEMENTOS E VALIDACIÓNS

 

 • Director: Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Subdirectora:  M.ª Paz Diéguez Montes
 • Secretaria académica do centro: María Teresa Hermo Gonzalo
 • Xefa de administración: Rosa Fernández Soengas
 • Profesorado:
  • Dora Romero Insua
  • Felipe Fernández Méndez
 • Estudiantes: María Fernanda González Marques
 • PAS: Eduardo Covelo Cartelle

COMISIÓN DE TFG

 

 • Coordinador do TFG:  Miguel A. Piñón Cimadevila
 • Coordinadora do título:María Paz Diéguez Montes
 • Profesorado:
  • Rosa Fernández Soengas
  • María Teresa Hermo Gonzalo
 • Representantes do alumnado: Laura Villaverde González
 • PAS: Clara Isabel Ponte Hernando

COMISIÓN DE COMPENSACIÓN

Constitúese segundo procedemento específico

MEMBROS DO COMITÉ ÉTICO

 • Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Manuel Vilariño Vázquez
 • Dora Romero Insua
 • María Paz Diéguez Montes

ORGANIGRAMA DE COMISIÓNS