Comisión de calidade

  • Presidente da Comisión: Miguel Ángel Piñón Cimadevila
  • Coordinadora de calidade e responsable do título de grado: M.ª Paz Diéguez Montes
  • Secretaria académica do centro: María Teresa Hermo Gonzalo
  • Enlace de igualdade: Dora Romero Insua
  • Xefa de administración: Rosa Fernández Soengas
  • Representante do profesorado: Felipe Fernández Méndez
  • Representante do alumnado: Roc Pereira Abonjo
  • Egresada: Mª José Conde Lamela
  • Representante da sociedade: Francisco José Rey Fraile
  • PAS: Clara Isabel Ponte Hernando