Comisión de calidade

Calidade

 • Presidente da Comisión: Miguel Ángel Piñón Cimadevila
 • Coordinadora de calidade e responsable do título de grado: M.ª Paz Diéguez Montes
 • Secretaria académica do centro: María Teresa Hermo Gonzalo
 • Enlace de igualdade: Irene Garay Martínez
 • Xefe de administración: Eduardo Covelo Cartelle
 • Representante do profesorado: Felipe Fernández Méndez
 • Representante do profesorado: Rosa Fernández Soengas
 • Representante do alumnado: Paula González Esteban
 • Egresado: Manuel Abreu Amor
 • Representante da sociedade: Patricia Sánchez Lloria
 • PAS: Clara Isabel Ponte Hernando