Acto de presentación e acollida a primeiro curso

O próximo día 4 de setembro ás 12h, na aula I, realizarase o acto de presentación e acollida ao estudantado de primeiro curso.

O día 5, de 10 a 14h: terá lugar una das accións do plan de acción tutorial, PAT, para o apoio e a orientación do novo alumnado:

  • De 10 a 11,30h: presentación dos diferentes aspectos da docencia no titulo de graduado/a en enfermería pola Univerisdad de Vigo.
  • De 12 a 14h: Información sobre o funcionamento do PAT e modos de distribución do alumando.