Descripción del título: Grado en enfermería

 

Denominación

Graduado o Graduada en Enfermaría pola Universidade de Vigo

Rama de coñecemento        

Ciencias da Saúde.

Habilita para profesión regulada        

Si, profesión de Enfermeiro/a

RESOLUCIÓN: de 14 de febreiro de 2008, BOE 27 de febreiro de 2008

NORMA: Orden CIN/2134/2008, de 3 de xullo, BOE de 19 xullo de 2008

Universidade solicitante

UNIVERSIDADE DE VIGO (PUBLICA).

Nº créditos ECTS. Distribución de créditos en el título

Créditos totais: 240 ECTS

Créditos de formación básica: 60

Créditos obrigatorios: 78

Créditos optativos: 12

Créditos en prácticas externas: 78 Créditos TRABALLO FIN GRAO: 12  

Centros nos que se imparte

Código

Centro:

36013813

Escola Universitaria de Enfermaría de Meixoeiro. Centro adscrito. Campus de Vigo

32016492

Escola Universitaria de Enfermaría de Ourense. Centro adscrito. Campus de Ourense

36013874

Escola Universitaria de Enfermaría de Pontevedra. Centro adscrito. Campus de Pontevedra.

36019591

Escola Universitaria de Enfermaría de Povisa. Centro adscrito. Campus de Vigo

Tipo de ensinanza

Presencial

Nº de prazas de novo ingreso ofertadas

50

Réxime de estudo

Tempo completo: 

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA: 48.      ECTS MATRÍCULA MÁXIMA: 60

Tempo parcial:

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA: 24.      ECTS MATRÍCULA MÁXIMA: 47

Normas de permanencia:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

Linguas empregadas ao longo do proceso formativo

Castelán, galego.

Periodicidade da oferta

Anual

Curso de implantación

Curso 2009-2010: centros adscrito de E.U. de Enfermería de MEIXOEIRO y POVISA

Curso 2010-2011: centros adscritos de E.U. de Enfermería de OURENSE y PONTEVEDRA

Memoria modificada:

Curso 2014-2015 (implantación parcial para el curso de adaptación)

Data de verificación

Verificación: 25/06/2009; Modificación: 29/07/2014

Responsable do título

MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN CIMADEVILA, Director.

Coordinadora do título

Mª PAZ DIEGUEZ MONTES, Subdirectora.