Enfermería comunitaria, mediación intercultural e ONG


26 de abril de 2023

O día 24 de abril no contexto da asignatura de "Enfermería Comunitaria" tivo lugar a xornada "Enfermería comunitaria, mediación intercultural e ONG" da man da enfermeira experta en cooperación ao desenvolvemento e presidenta da asociación Laboratorio de Equidad en Salud, Nieves Marquez Abraldes, que falou de dereitos humanos e das saídas profesionáis da enfermería no campo da cooperación; Cristina Arcas Noguera, enfermeira tropicalista e antropóloga social, responsable da área de saúde na ONG Salud Entre culturas (Hospital Ramón y Cajal, Madrid), quen falou da saúde e a súa relación coa cultura e as migracións, Mbaye Gil Sánchez, enfermeiro e activista, fundador da ONG Sunu Gaal, que falou da súa experiencia como migrante en primeira persoa e deu ao alumnado nocións de cómo construir unha ONG; e Martina Corral Aller, intérprete e mediadora intercultural no ámbito sanitario, da ONG Salud Entre Culturas, quen falou do papel de estos profesionais na atención sanitaria.